ELÄMÄNLAATU RY

Vaateri - ryhmämuotoinen talousohjasprojekti

Vaateri Salo

Mariankatu 18
24240 Salo

RAY tukee hyviä tekoja

Vaaterissa voi saada tukea taloudellisen tilanteen selvittämiseen. Käytössä on vertaistoimijoita ja ammatillista apua, mitä hyödyntämällä toivomme löydettävän ratkaisuja arjen tilanteisiin. Projekti toteutetaan Veikkauksen tuella. 

Kohderyhmä:


• Henkilö, jolla on resursseja toimia vertaistoimijana talouteen liittyvissä asioissa.
• Henkilö, joka jää kunnallisen talous- ja velkaneuvonnan ja muiden tunnettujen talous- ja velkajärjestelypalveluiden tarjoajien toiminnan ulkopuolelle tai on tippunut pois palveluprosessista tai henkilö, joka tarvitsee tai hyötyy vertaistuellisesta toiminnasta.
• Toimijatahot, joiden asiakkaat kuuluvat kohderyhmään tai ovat kiinnostuneita talousohjauksellisesta työotteesta ja Vaateri- vertaistoiminnasta.

Tavoitteet


• Yksilötasolla tavoitteena on tehdä osallistujalle hänen tilanteestaan taloudellinen kartoitus ja tarkistaa sekä taloudellisen, että muun tuen tarve ja ohjata asiakas hakemaan tarvittaessa tukea ja apua muilta toimijoilta.
• Tavoitteena on poistaa ne esteet, mitkä ylläpitävät ja vaikuttavat talouden hallitsemattomuuteen. Mikäli esteitä ei saada poistetuksi, tavoitteena on ehkäistä tilanteen paheneminen ja löytää keinoja tukea asiakasta löytämään käytettävissä olevat resurssit oman ja perheen arjen kohtuullisen toimintakyvyn ylläpitämiseksi. Tavoitteena on tietoisuuden ja toimintakyvyn lisäämisellä vaikuttaa arjen sujuvuuteen.
• Kouluttaa ryhmään osallistujista vertaistoimijoita. Lisäksi tarkoitus on selvittää näiden osaajien mahdollisuuksia toimia jatkossa myös muiden talousohjausta tekevien tahojen lisäresurssina.
• Kehittää yhteistyötä toimijoiden välillä talousongelmista kärsivien tarpeet huomioiden.

Toiminta alue


- yksilö- ja ryhmätapaamiset ja koulutustilaisuudet järjestetään Salossa ja Vantaalla

Vaateri– ryhmämuotoinen talousohjauksellinen vertaisohjaajakurssi Vantaalla


Vantaalla toteutaan Vaateri- kurssi, jossa koulutamme vertaistukihenkilöitä ja rakennamme verkostoa, jonka kautta voidaan tarjota yksityisasiakkaille käyttöön vertaisia ja asiantuntijapalveluita.

Ryhmään ja sen vertaiskoulutukseen osallistujalta toivotaan kiinnostusta sitoutua talousohjaukselliseen vertaistoiminnalliseen vapaaehtoistyössä toimimiseen. Vertaistoimintatapa voi olla sinun näköinen.

Koulutus tapahtuu osallistujien omia tilanteita ja kokemuksia hyödyntäen. Ryhmän ohessa on mahdollista selvittää ja löytää ratkaisu oman taloudellisen tilanteen hallintaan saamiseksi.

Jos katsot, ettet voi sitoutua vertaistoimintaan ja tarvitset tukea ja apua omien asioiden eteenpäin saattamiseksi taloudellisen tilanteen hallintaan saamiseksi, niin voit ottaa meihin yhteyttä ja voit saada vertaistoiminnallista tukea ja/tai asiantuntija apua.

Kysy lisätiedot puhelimitse tai sähköpostilla. Kurssi on maksuton.

Vaaterin ryhmätoiminnan esite (pdf)
Vaaterin esite yhteistyötahoille (pdf)

Ajankohtaista


Salossa toimii keskiviikkoisin klo 10 -14 maksuton talousohjauspäivystys. Voit tulla tapaamiseen ilman ajanvarausta. Tapaamisessa voidaan arvioida/kartoittaa tilannettasi alustavasti ja ohjeistaa jatkotoimiin tai ohjata tarvittaessa muiden palveluntarjoajien palveluihin. Mikäli on tarpeen voidaan varata uusi tapaamisaika vertaistoimijalle tai asiantuntijalle.

Yhteistyötahoille


Kerromme mielellämme toiminnastamme ja palvelustamme tilauksesta myös ryhmille. Lisäksi koulutamme talousohjaus- ja tukiasasioista pyynnöstä myös Salon ja Vantaan ulkopuolella. Ota yhteyttä, niin kerromme lisää.

Lisätietoja toiminnasta


👤 Sari Ovaskainen, projektipäällikkö
✉ sari.ovaskainen@elary.fi
📞 045 1108317

👤 Satu Liedes, projektityöntekijä
✉ satu.liedes@elary.fi
📞 046 9229844

👤 Taru Lundell, projektityöntekijä
📞 044 702 2442