ELÄMÄNLAATU RY

Yhteistyössä


Salo


Salon velkaneuvonta

Salon kaupungin sosiaalitoimi

Salon kaupungin varhainen perhetyö

Salon seurakunnan diakoniatyö

Salon alueen työttömät ry

Varsinais-Suomen Martat ry


Vantaa


Vantaan velkaneuvonta

Vantaan kaupungin sosiaalitoimi

Vantaan seurakunta diakoniatyö


Muut


Takuu-Säätiö

Omaiset mielenterveystyön tukena ry

Suomen palveluohjaus ry